Picture Product Name Processor FRR FAR Scan Area Datasheet
CP-VTA-L2024CB 32-bit ARM MCU 0.001% 0.00001% 22mm*18mm download
CP-VTA-L2024C-R TI Stellaris® 32-Bit High Speed CPU 0.001% 0.00001% 22mm*18mm download
CP-VTA-L2024U 32-bit ARM MCU 0.001% 0.00001% 22mm*18mm download
CP-VTA-L2024UB 32-bit ARM MCU 0.001% 0.00001% 22mm*18mm download
CP-VTA-T2825C NA NA <=0.1% NA download
CP-VTA-T3027C TI high speed CPU 0.001% 0.00001% 22mm*18mm download
CP-VXC-L2024P-R NA 0.001% 0.00001% 22mm*18mm download